انجمن برنامه نویسی درسمن

سوال
سلام به کاربران خوب و فعال انجمن برنامه نویسی درسمن برنامه ای بنویسید که عددی بگیرد، اگر بر ۲ بخش پذیر بود اما بر ۵ بخش پذیر نبود پیغام bale دهد. ممنووووون
در حال بررسی 0
3 سال 5 پاسخ ها 376 دیده شده 14

سوال
برنامه ای بنویسید که ۵ نمره ی یک دانشجو را از ورودی دریافت کند، معدل آن را محاسبه و چاپ کند؛ همچنین اگر معدل آن بیشتر از ۱۷ بود پیغام <خیلی خوب>، بین ۱۵ و ۱۷ پیغام <متوسط>، بین ۱۰ و ...
در حال بررسی 0
2 سال 3 پاسخ ها 271 دیده شده 12

سوال
الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی Nرا دریافت کند و معین کند چند رقم ان زوج است و چند رقم ان فرد و چند رقم ان صفر میباشد
در حال بررسی 0
2 سال 2 پاسخ ها 404 دیده شده 10

سوال
سلام برنامه ای بنویسید که یک رشته از کاربر بگیرد و اگر دارای حروف صدادار بود، به خروجی ببرد ( حروف صدا دار: a, e, i, o, u). همچنین، تعداد تکرار آن حروف را نمایش دهد.
در حال بررسی 0
2 سال 2 پاسخ ها 2120 دیده شده 10

سوال
سلام به همه برنامه ای بنویسید که سن تان را به سال، ماه و روز گرفته و به دقیقه تبدیل نماید.(هرسال ۳۶۵ روز، هرماه ۳۰ روز، هر روز ۲۴ ساعت و هر ساعت ۶۰ دقیقه است). ممنونم از انجمن برنامه نویسی درسمن
در حال بررسی 0
3 سال 7 پاسخ ها 390 دیده شده 9