انجمن برنامه نویسی درسمن

سوال
سلام به کاربران خوب و فعال انجمن برنامه نویسی درسمن برنامه ای بنویسید که عددی بگیرد، اگر بر ۲ بخش پذیر بود اما بر ۵ بخش پذیر نبود پیغام bale دهد. ممنووووون
در حال بررسی 0
2 سال 5 پاسخ ها 342 دیده شده 14

سوال
برنامه ای بنویسید که ۵ نمره ی یک دانشجو را از ورودی دریافت کند، معدل آن را محاسبه و چاپ کند؛ همچنین اگر معدل آن بیشتر از ۱۷ بود پیغام <خیلی خوب>، بین ۱۵ و ۱۷ پیغام <متوسط>، بین ۱۰ و ...
در حال بررسی 0
1 سال 3 پاسخ ها 226 دیده شده 11

سوال
الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی Nرا دریافت کند و معین کند چند رقم ان زوج است و چند رقم ان فرد و چند رقم ان صفر میباشد
در حال بررسی 0
2 سال 2 پاسخ ها 354 دیده شده 10

سوال
سلام بچه ها، کسی میتونه این برنامه رو تو زبان های مختلف برام بنویسه؟؟   برنامه ای بنویسید که اندازه سه ضلع مثلث را بپرسد و بگوید این مثلث متساوی الساقین، متساویالاضلاع و یا معمولی است. تشکر از انجمن پرسش و پاسخ برنامه ...
در حال بررسی 0
2 سال 6 پاسخ ها 406 دیده شده 9

سوال
سلام وقت بخیر برنامه ایی بنویسید که از کاربر یک رشته دریافت کند سپس در خروجی مشخص کند که این رشته شامل چند کلمه، چند حرف با در نظر گرفتن spaceها و چند حرف بدون در نظر گرفتن spaceها است. مثال)) ورودی: Darsman ...
حل شده 5
3 سال 30 پاسخ ها 1232 دیده شده 9