انجمن برنامه نویسی درسمن

سوال
سلام وقتی از offset دربوت استرپ استفاده میکنیم (به فرض اینکه جهت از راست به چب باشه(rtl)) گوشه سمت چت خالی میمونه چه جوری یه کار کنیم گوشه سمت راست خالی بمونه؟  مثل عکس میخوام دایره ی قرمز خالی یاشه  
0
3 روز 0 پاسخ ها 5 دیده شده