اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

اکنون ثبت نام کنید

شما می تونید با ثبت نام در انجمن آکادمی آنلاین درسمن از همه امکانات انجمن استفاده نموده و پاسخ سوالات علمی خود را در زمینه های مختلف بدست آورید.

دسته بندی : انجمن برنامه نویسان ++C

انجمن الگوریتم نویسان

سوال
#include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { const int n=8; float a[n]={34,56,546,748,948,657,7484,99}; for(int x=n-1;x>=1;x--) { for(int y=0;y<x;y++) { if(a[y]>a[y+1]) { int temp=a[y]; a[y]=a[y+1]; a[y+1]=temp; } } } for(int x=0;x<n;x++) { cout<<a[x]<<"t"<<endl; } float max=a[0]; for(int x=1;x<n;x++) { if(a[x]>max) { max=a[x]; } } cout<<"And your maximum number is : "<<max<<endl; float min=a[0]; for(int x=1;x>n;x++) { if(a[x]>min) { min=a[x]; } } cout<<"And your minimum number is : "<<min; getch(); return 0; } در این سوال ما چگونه می توانیم اعداد را خوده کاربر بده (نه ...
0
5 روز 0 پاسخ ها 14 دیده شده

سوال
با سلام احترام ببخشید بنده داشتم سورس کد یه برنامه رو مطالعه می کردم به یه کدی برخورد کردم که برام مفهوم نیس و نمی فهممش لطفا راهنماییم کنید #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { char s1[81], s2[82], temp; int i, j; printf("enter a string <s1>: ...
در حال بررسی 1
3 هفته 1 پاسخ 22 دیده شده

سوال
تابعی بنویسید که یک استرینگ   یک کاراکتر ((برای جدا کردن))از کاربر گرفته و ان را تغییر دهد   مثلا استرینگ :mahdi و کاراکتر انتخابی a و کاراکتر جایگزین :b میشود mbhdi  عکس هم برای فهم بهتر گذاشتم
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 31 دیده شده