سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد که اگر در آن رقم  تکراری داشت آن را فقط یکبار بنویسید. ورودی :۱۲۳۱۴۵۲ خروجی: ۱۲۳۴۵
در حال بررسی 0
1 ماه 2 پاسخ ها 41 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح نهایتا ۱۲ رقمی از ورودی گرفته سپس آن را به حروف تبدیل کرده و در خروجی نمایش دهد. ورودی ورودی شامل یک عدد صحیح n می باشد.۱le n le 999999999999
0
1 ماه 0 پاسخ ها 22 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که  با دریافت یک عدد از کاربر، از صفر تا آن عدد را بررسی کند و اعدادی که مقلوبشان با خود عدد برابر است را چاپ کند.  
در حال بررسی 1
2 ماه 2 پاسخ ها 36 دیده شده

سوال
سلام دوستان سوال اینه : برنامه ایی بنویسید که دو رشته از ورودی بگیرد و بدون استفاده از توابع رشته ایی به جز ToCharArray ، رشته ی دومی را از رشته ی اولی حذف و نتیجه را چاپ کند. مثال: رشته ی اول: ...
در حال بررسی 1
2 ماه 1 پاسخ 56 دیده شده

سوال
این بازی به این صورته که یک عدد تصادفی تولید میشه بین ۰تا ۱۰ و کاربر باید اونو حدس بزنه اگر درست حدس زد یک پیغام میده که بردی و ۱جون به کاربر اضافه میشه و با هر بار درست ...
در حال بررسی 2
2 ماه 3 پاسخ ها 83 دیده شده