اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

اکنون ثبت نام کنید

شما می تونید با ثبت نام در انجمن آکادمی آنلاین درسمن از همه امکانات انجمن استفاده نموده و پاسخ سوالات علمی خود را در زمینه های مختلف بدست آورید.

دسته بندی : انجمن برنامه نویسان سی شارپ

پرسش و پاسخخ متخصصان سی شارپ

سوال
برنامه ای‌که‌تعدادی‌عدد‌را‌خوانده،‌هر‌یک‌از‌اعداد‌را‌که‌بر‌ ‌۹بخش پذیر‌باشد،‌در‌ ‌ خروجی‌چاپ‌میکند‌(از‌روش‌مجموع‌ارقام‌استفاده‌کنید.)
در حال بررسی 0
13 ساعت 1 پاسخ 12 دیده شده

سوال
برنامه ای‌که‌‌mو‌‌nدو‌عدد‌صحیح‌و‌مثبت‌را‌خوانده،‌با‌استفاده‌از‌عملگر‌،‌mبه توان nرا‌ ‌ محاسبه‌و‌چاپ‌مینماید.‌
در حال بررسی 0
1 روز 1 پاسخ 14 دیده شده

سوال
برنامه ‌ ای‌که‌عددی‌را‌خوانده،‌مشخص‌میکند‌آیا‌عدد‌متقارن‌است‌یا‌خیر‌. ‌ نمونه های‌ از‌اعداد‌متقارن‌ ‌ عبارتاند‌از‌:‌۱۶۳۶۱و‌ ۴۶۳۶۴توضیح: (چنانچه‌عددی‌برابر‌با‌مغلوب ‌ باشد‌،متقارن‌است‌.پس‌،ابتدا‌مغلوب عدد‌را‌محاسبه‌کرده‌،با‌خودش‌مقایسه‌میکنیم)
در حال بررسی 0
1 روز 1 پاسخ 8 دیده شده

سوال
برنامه ‌ ای‌که‌شماره‌کارمندی،‌ساعت‌کارکرد‌و‌دستمزد‌ساعتی‌کارکنان‌موسسه ای‌را‌ خوانده،‌حقوق‌ ‌ آنها‌ ‌ را‌محاسبه‌میکند‌.اگر‌کارمندی‌بیشتر  ‌از‌‌۳۱ساعت‌کارکرده‌ ‌ باشد، ‌اضافه ‌ کار ‌به ‌او ‌تعلق ‌میگیرد. ‌به ‌ازای ‌هر ‌ساعت ‌کاری ۳/۲ ‌دستمزد ‌ساعتی‌‌ به عنوان‌ ‌ اضافه ‌ کاری‌پرداخت‌میشود.
در حال بررسی 0
1 روز 1 پاسخ 10 دیده شده

سوال
برنامه ‌ ای‌که‌مجموعه ‌ ای‌از‌اعداد‌دوتایی‌صحیح‌را‌خوانده،‌حاصلضرب  آنها‌را‌بدون‌ ‌ استفاده‌از‌عملگر‌ضرب نمایش ‌میدهد‌.چنانچه‌کاربر‌ ‌ به جای‌دو‌عدد،‌صفر‌وارد‌کند،‌ برنامه‌خاتمه‌یابد.‌
در حال بررسی 0
1 روز 1 پاسخ 8 دیده شده

سوال
سلام من یک Api نوشتم و یک تابعی توی برنامه وجود داره که ۱۰ تا پارامتر میخواد. این ۱۰ تا پارامتر رو باید از طریق url دریافت کنم ولی اینکار باعث طولانی شدن url  میشه و اصلا نمیدونم روش استانداردیه یا نه؟ به جز  ...
0
2 روز 0 پاسخ ها 5 دیده شده

سوال
سلام اگه می شه کمکم کنید این سوال چجوریه برنامه ای که آرایه ای از اعداد را گرفته مشخص کند آرایه متقارن است یا خیر.🔑توجه کنید باید بین اندیس های آرایه یک رابطه ای ایجاد کنید که بتواند متقارن بودن را ...
0
5 روز 0 پاسخ ها 16 دیده شده