سوال
با سلام برنامه بنویسید که با کلیدهای جهتی کیبورد یک دکمه حرکت کند. مثال با زدن کلید (<--) دکمه به سمت راست حرکت کند، این کار را برای بقیه کلید ها نیز انجام دهید.  
0
2 ماه 0 پاسخ ها 27 دیده شده

سوال
با سلام برنامه بنویسید که در محیط گرافیکی ، در قسمت ثبت نام یک UserName و Password از کاربر بگیرد و در یک فایل txt. ذخیره کند .در قسمت ورود کاربر  UserName و Password  را وارد میکند اگر قبلا ثبت نام ...
0
2 ماه 0 پاسخ ها 17 دیده شده

سوال
برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را که تعداد ارقامش مشخص نیست از کاربر گرفته و هر رقم را به تعداد آن رقم چاپ کند. ورودی در یک خط عدد به شما داده می‌شود. طول عدد از ۱۰۰ کوچکتر است. خروجی به ازای هر ...
در حال بررسی 0
2 ماه 0 پاسخ ها 28 دیده شده

سوال
سلام در محیط ویندوز فرم محیطی ایجاد کنیم به صورتی که ایجاد دیاگرام و امکان رسم شکل بر روی دیاگرام و ذخیره سازی دیاگرام در قالب JSON و یا XML امکان جابجایی و تغییر اندازه و رنگ اشکال (با استفاده ...
0
2 ماه 0 پاسخ ها 13 دیده شده

سوال
عدد های که از رقم های یکسان تشکیل شده اند را همسان می گوییم. برنامه ای بنویسید  که دو عدد ازکاربر بگیره  و بگه همسان هست یانه مثال : ورودی: a=12501 b=2105 خروجی : همسان میباشد .    
در حال بررسی 0
2 ماه 0 پاسخ ها 22 دیده شده

سوال
سلام خدمت همه مهندسای عزیز ، برنامه ایی بنویسید که با گرفتن مقدار n (فرد) از ورودی ، مربع جادویی را در خروجی نمایش دهد.(عکس مربع جادویی برای n=3 ضمیمه شده است)
در حال بررسی 0
2 ماه 0 پاسخ ها 18 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد که اگر در آن رقم  تکراری داشت آن را فقط یکبار بنویسید. ورودی :۱۲۳۱۴۵۲ خروجی: ۱۲۳۴۵
در حال بررسی 0
3 ماه 2 پاسخ ها 59 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح نهایتا ۱۲ رقمی از ورودی گرفته سپس آن را به حروف تبدیل کرده و در خروجی نمایش دهد. ورودی ورودی شامل یک عدد صحیح n می باشد.۱le n le 999999999999
0
3 ماه 0 پاسخ ها 33 دیده شده