انجمن برنامه نویسی درسمن

سوال
سلام وقت بخیر برنامه ایی بنویسید که از کاربر یک رشته دریافت کند سپس در خروجی مشخص کند که این رشته شامل چند کلمه، چند حرف با در نظر گرفتن spaceها و چند حرف بدون در نظر گرفتن spaceها است. مثال)) ورودی: Darsman ...
حل شده 4
1 سال 29 پاسخ ها 847 دیده شده 8

سوال
برنامه ای بنویسید که: ۱: پنج عدد نامرتب از ورودی بگیرد، ۲: آن ها را به صورت صعودی و سپس به صورت نزولی مرتب نماید و به خروجی ببرد، ۳: بزرگترین و کوچکترین عدد را به خروجی ببرد. با تشکر
در حال بررسی 0
4 ماه 1 پاسخ 54 دیده شده 8

سوال
سلام برنامه ای بنویسید که یک رشته از کاربر بگیرد و اگر دارای حروف صدادار بود، به خروجی ببرد ( حروف صدا دار: a, e, i, o, u). همچنین، تعداد تکرار آن حروف را نمایش دهد.
در حال بررسی 0
4 ماه 2 پاسخ ها 95 دیده شده 8

سوال
سلام خدمت همگی برنامه ای بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی دریافت کرده و مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ نماید. تشکر از انجمن برنامه نویسان درسمن
در حال بررسی 0
1 سال 7 پاسخ ها 652 دیده شده 7

سوال
سلام دوستان سوال اینه : برنامه ایی بنویسید که دو رشته از ورودی بگیرد و بدون استفاده از توابع رشته ایی به جز ToCharArray ، رشته ی دومی را از رشته ی اولی حذف و نتیجه را چاپ کند. مثال: رشته ی اول: ...
حل شده 1
2 سال 1 پاسخ 253 دیده شده 7

سوال
سلام دوستای خوبم برنامه ای بنویسید که عددی بگیرد، اگر یکان و دهگانش زوج بود پیغام Yes دهد و در غیر این صورت پیغام No دهد. مرسی از انجمن برنامه نویسی درسمن
در حال بررسی 0
1 سال 6 پاسخ ها 147 دیده شده 6

سوال
با سلام برنامه ای بنویسید که تعداد قوطی های کنسرو را بگیرد و بگوید چند کارتن ۶ تایی درست می شود و چند قوطی بی کارتن می ماند. ممنونم از انجمن پرسش و پاسخ درسمن
در حال بررسی 0
1 سال 5 پاسخ ها 250 دیده شده 6