اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

اکنون ثبت نام کنید

شما می تونید با ثبت نام در انجمن آکادمی آنلاین درسمن از همه امکانات انجمن استفاده نموده و پاسخ سوالات علمی خود را در زمینه های مختلف بدست آورید.

دسته بندی : انجمن برنامه نویسان پایتون

پرسش و پاسخ متخصصان پایتون

سوال
تابعی بنویسید که از تعداد تکرار (حروف) در متن زیر، یک دیکشنری مرتب شده بر اساس بیشترین تکرار تولید کند که تعداد تکرار حروف، کلید و خود حروف، مقدار باشند. text = 'python is the best programming language'
در حال بررسی 0
5 روز 0 پاسخ ها 40 دیده شده

سوال
تابعی بنویسید که یک متن را به عنوان پارامتر میگیرد و تعداد حروف صدادار و صامت آن متن را به خروجی ببرد. نکته: تعداد حروف صدادار برای متن 'pythonlobby' عدد ۲ و تعداد حروف صامت عدد ۹ می‌باشد.
در حال بررسی 0
5 روز 0 پاسخ ها 26 دیده شده

سوال
تابعی بنویسید که، تمام اعداد پالیندروم را از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ پیدا کرده و درون یک تاپل ذخیره کند. نکته: در این سوال، عدد ی پالیندروم است که رقم یکان آن با رقم صدگان آن برابر باشد. تاپل یک دیتا تایپ immutable یا ...
در حال بررسی 0
5 روز 1 پاسخ 30 دیده شده

سوال
تابعی بنویسید که تاپل زیر را به عنوان ورودی گرفته، و در محدوه ی آن یک دیکشنری از حروف الفبا بسازد که مقادیر مرتب شده ی تاپل کلید و حروف الفبا مقدار باشند. tu = (10, 1, 4, 9, 6, 3, ...
در حال بررسی 0
5 روز 1 پاسخ 24 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که لیست تو در توی زیر را یکجا و مرتب نمایش بدهد. lst = [[7, 1, 9], [3, 6, 2], [5, 8, 4]] نمونه خروجی: [crayon-6571fd4c8bb97950198504/]
در حال بررسی 0
1 هفته 5 پاسخ ها 49 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که: از ورودی یک عدد بگیرد؛ در محدوده ی آن عدد، یک لیست تصادفی ایجاد کند؛ سپس یک generator comprehension بنویسید که اعداد فرد لیست تصادفی را پیدا کند.  
در حال بررسی 0
1 هفته 4 پاسخ ها 34 دیده شده