سوال
سلام دوستان یه سوال خوب پیدا کردم که براتون طرح کنم یه برنامه بنویسید که یک عدد از کاربر گرفته و جای رقم اول و آخر رو با هم عوض کند مثلا کاربر وارد میکنه ۱۲۳۴ و برنامه باید چاپ کنه ۴۲۳۱ تعداد ارقام هم ...
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 57 دیده شده

سوال
سلام دوستان سوال اینه : برنامه ایی بنویسید که دو رشته از ورودی بگیرد و بدون استفاده از توابع رشته ایی به جز ToCharArray ، رشته ی دومی را از رشته ی اولی حذف و نتیجه را چاپ کند. مثال: رشته ی اول: ...
در حال بررسی 1
2 ماه 1 پاسخ 56 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که یک نام از کاربر گرفته و فقظ حرف اول آن را به حرف بزرگتر تبدیل کند. Input : mohammad Output : Mohammad
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 81 دیده شده

سوال
این بازی به این صورته که یک عدد تصادفی تولید میشه بین ۰تا ۱۰ و کاربر باید اونو حدس بزنه اگر درست حدس زد یک پیغام میده که بردی و ۱جون به کاربر اضافه میشه و با هر بار درست ...
در حال بررسی 2
2 ماه 3 پاسخ ها 83 دیده شده

Sorry it's a private question.

سوال
برنامه ای بنویسید که با دریافت ده نمره از کاربر .نمرات ۲۰ را ازمیان لیست نمرات یک کلاس پیدا کند و اعلام کند مربوط به نفر چندمین لیست است.(اگر چند نمره بیست وجود داشت شماره کلاسی هر چند نفر را ...
در حال بررسی 1
2 ماه 4 پاسخ ها 108 دیده شده

سوال
الگوریتمی بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت n و  m دریافت و بزرگترین مقسوم و علیه مشترک و کوچکترین مضرب آن ها را چاپ کند.
در حال بررسی 0
2 ماه 0 پاسخ ها 26 دیده شده

سوال
الگوریتمی بنویسید که سه عدد C و B و A را دریافت کند و بگوید با این سه عدد می توان مثلث ساخت یا نه ؟
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 47 دیده شده