پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    با سرچ در اینترنت و گوگل درمیابید که نمیتوان انرا نصب نمود ولی بیشتر به رم سیستم هم ربط دارد.لطف سرچ گوگل فراموش نگردد.جواب بدست میاید.

ارسال یک پاسخ