#C

سوال

سلام خسته نباشید برای سوال
برنامه ای بنویسید ک عددی از کاربرگرفته و با پیغام yesیاnoمشخص کنید ک عددورودی ۳رقمی است.

این جواب براش درسته؟!
;Console.Write(“enter adad”)
;Int adad_int.parse(Console.Readline())
If(numeadad=3
;Console.Writeline(“yes”)
Else
;Console.Writeline(“no”)

0
Black 1 سال 0 پاسخ ها 201 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ