کد ساخت مخاطب جدید

سوال

میخام برنامه ای بنویسم ک با کلید روی یک دکمه یک مخاطب جدید ( با شماره و اسم از قبل داده شده ) در دفترچه تلفن گوشی ثبت شود
سینتکس افزودن مخاطبو در زامارین میخام

0
abolfazl_hadipanah 4 سال 0 پاسخ ها 466 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ