سوال
من در فراخوانی private array list  در برنامه ام مشکل دارم getter setter اش رو با generator  تعریف کردم ولی وقتی در متن برنامه می خوام ازش استفاده کنم بهش مقدار بدم به مشکل می خورم ممنون می شم راهنماییم ...
در حال بررسی 0
3 سال 2 پاسخ ها 549 دیده شده