سوال
سلام. کمک می خواستم اینکه چطور از کاربر عدد بگیریم و این ادامه پیدا کنه تا  وقتی عدد تکراری زده بشه و برنامه متوقف بشه و عدداد چاپ بشه و عدد تکراری فقط یک بار چاپ بشه. ممنون
در حال بررسی 1
8 ماه 2 پاسخ ها 86 دیده شده