سوال
سلام ما در کلاس MyFilenameFilter اومدیم ایمپلیمنت کردیم فایل نیم فیلتر رو که بتونیم از متد accept بهره ببریم. مربوط میشه به ویدیو آموزشی جلسه ۳۷. حالا اصلا متد accept صدا نشد و متاسفانه استاد در این مورد توضیحی نداد. بعد یه ...
0
3 ماه 0 پاسخ ها 28 دیده شده