سوال
برنامه ای بنویسید قد افراد را از ورودی گرفته و میانگین قد لحظه ای افراد را در خروجی نشان دهد، این کار را تا زماانی انجام دهد که مقدار میانگین بالاتر از ۱۷۵ نباشد.
در حال بررسی 2
2 سال 9 پاسخ ها 422 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید اطلاعات ۴ نفر شامل نام و تاریخ تولدشان به میلادی را  از کاربر گرفته و عملیات زیر را روی آن انجام دهید.     الف) ابتدا نام هر فرد را به همراه تاریخ تولد شمسی آن نمایش دهید. ب) نام ...
در حال بررسی 0
2 سال 5 پاسخ ها 341 دیده شده

سوال
اطلاعات تعدادی از مدافعان فوتبال کشور را داریم، که شامل نام منحصر به فرد و امتیاز کسب کرده در انتخابی تیم ملی هستند، می خواهیم از بین آنها چهار نفر اول از نظر امتیاز انتخاب کرده و تمام حالتهای ممکن ...
در حال بررسی 0
2 سال 3 پاسخ ها 216 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید یک رشته نسبتا طولانی از ورودی گرفته، و ابتدا تعداد جملات آنرا شمارش و چاپ کرده، سپس با نرمال سازی فاصله بین کلمات طولانی ترین جمله رشته از نظر تعداد کاراکتر را در خروجی چاپ کند. (شرط ...
در حال بررسی 0
2 سال 7 پاسخ ها 1005 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که لیستی از اندازه قد دانش آموزان یک کلاس را برحسب سانتی متر دریافت کرده و توسط تابع بلندترین و کوتاهترین قد در خروجی چاپ شود، البته اندازه های کمتر از ۱۲۰ و بیشتر از ۲۲۰ استاندارد ...
در حال بررسی 0
2 سال 7 پاسخ ها 270 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که لیست نمرات یک کلاس درسی را دریافت کرده سپس توسط یک تابع لیست نمرات به همراه مجموع آنها را چاپ کند، در این برنامه مجموع نمرات کلاس توسط دکوراتو را به انتهای لیست اضافه شود .(پیشنهاد ...
در حال بررسی 0
2 سال 4 پاسخ ها 650 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که مبالغ دریافتی از مشتریان یک فروشگاه را دریافت کرده و موجودی صندوق فروشگاه را در هر لحظه نگهداری کند. (پیشنهاد : به کمک itertools)  (مثلا : اگر مبالغ دریافتی به ترتیب ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ باشد ...
در حال بررسی 0
2 سال 4 پاسخ ها 186 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که رشته ای شامل یک متن انگلیسی که نام های داخل آن با حروف بزرگ شروع می شوند را از ورودی گرفته و سپس عملیات خواسته شده زیر را انجام دهد. الف) می خواهیم این نامها را از ...
در حال بررسی 0
2 سال 4 پاسخ ها 203 دیده شده

سوال
می خواهیم متنی را از کاربر گرفته و توسط تگهای <strong></strong> , <em></em> , <ins></ins> تزئین کرده و چاپ کنیم، پیشنهاد شما برای این کار چه روشی می باشد؟ آنرا پیاده سازی نمایید.(مثلا برای متن mehdi خروجی حاصل می تواند ...
در حال بررسی 0
2 سال 3 پاسخ ها 200 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت به عنوان تعداد سطر از کاربر گرفته و توسط یک تابع مثلث خیام پاسکال را برای آن چاپ کند.(مثلا برای عدد ۶ مثلث به شکل زیر می شود)   
در حال بررسی 1
2 سال 5 پاسخ ها 5796 دیده شده