authentication در سرور زودتر از TimeSpan تعیین شده منقضی می شود

سوال

پروژه من یک پروژه .Net Core هست و در StartUp پروژه زمان منقضی شدن Authentication به این شکل تعیین شده است :

این موضوع بر روی لوکال هاست به درستی انجام می شود و ۱۰ روز authentication حفظ می شود ولی بر روی ویندوز سرور اصلی سریعا و بعد از چند دقیقه منقضی می شود.

0
alirezaahmadilive 1 سال 0 پاسخ ها 112 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ