یک آرایه ۲۰ عضوی را از ورودی خوانده ، عضو اول را با عضو بیستم و …

سوال

برنامه ای که آرایه ۲۰ عضوی از نوع Integer را از ورودی خوانده ، عضو اول را با عضو بیستم ، عضو دوم را با نوزدهم و …… جا به جا کرده و آرایه جدید را به همراه صادر کردن یک پیام نمایش دهد .

در حال بررسی 0
Unknown 1 سال 3 پاسخ ها 100 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

 1. int[] array = new int[20];
  int i;
  for (i = 0; i = 0; i–)
  {
  Console.WriteLine(array[i]);
  }

 2.  

ارسال یک پاسخ