یه سوال پایتون

سوال

برنامه ای بنویسید با استفاده از تعریف تابع که در پارامتر ورودی یک رشته دقیقا اسم شما را دریافت می نماید. در پارامتر بعدی یک مقدار بصورت encode یا decode دریافت مینماید که کار flag را انجام میدهد. این تابع قرار هست اسم شما encode و decode نماید. بعبارتی اگر این رشته که اسم واقعی شماست در ورودی دریافت شد و فلگ encode تنظیم شده بود باید به روشی که خودتون دوست دارید رشته را تبدیل به یک رشته غیر قابل فهم (یعنی دیگر اسم شما نیست) تبدیل نماید و در غیر این صورت (فلگ decode) همین رشته غیر قابل فهم اگر در ورودی تابع بود دقیقا اسم شما را خروجی دهد. لازم به ذکر است از هیچ موردی که تدریس نشده است استفاده نشود. در سیستم کدینگ صاحب الختیار هستید. از توابع یا روش های محاسباتی که تدریس شده است میتوانید استفاده نمایید. در تعریف تعداد تابع یا تو در تو بودن و … نیز مختار هستید.

0
09190377993 7 ماه 0 پاسخ ها 52 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ