یه تابع از پروژه دانشجویی

سوال

یه تابع که نام ۱۰ دانشجو و به ازای هر دانشجو ۵ نمره از ورودی بگیرد و سپس معدل هر دانشجو جلو اسمش چاپ کند و سه معدل ماکزیمم را نمایش دهد

در حال بررسی 1
Kimushin20 2 سال 1 پاسخ 346 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ