گرفتن رشته ها از ورودی

سوال

با سلام ممنون میشم اگر کسی کد این برنامه رو میدونه برام بذاره. برنامه این هست ک باید تعداد نامشخصی رشته را تا وارد شدن رشته ی end از کاربر بگیرد در آخر برنامه مشخص کنه که در چندتا از رشته های وارد شده، عدد وجود داشت.

مثلا

afafd asdaf dfd5 fdf

sagugu sdh44sdhbjh 7

jhdghufytf

sdsd1

end

خروجی: ۳

حل شده 1
Mohsen 4 سال 6 پاسخ ها 531 دیده شده 4

پاسخ ها ( ۶ )

 1. int count = 0;
  Console.Write(“enter str:”);
  string str = Console.ReadLine();

  while (str != “end”)
  {
  Console.Write(“enter str:”);
  str = Console.ReadLine();
  char[] ch = str.ToCharArray();
  for (int i = 0; i < ch.Length; i++)
  {
  if (str[i] >= ‘0’ && str[i] <= ‘9’)
  {
  count++;
  }
  }
  }
  Console.WriteLine(count);

 2. بهترین پاسخ
 3.  

 4. namespace ConsoleApplication2
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  int T = 0;

  Console.Write(“enter str please:”);
  string str = Console.ReadLine();
  while(str !=”end”)
  {
  Console.Write(“enter str please:”);
  str = Console.ReadLine();
  char[] ch = str.ToCharArray();

  for (int i = 0; i < ch.Length; i++)
  {
  if (str[i] >= 48 && str[i] <= 57 )
  {
  T++;
  }
  }
  }
  Console.WriteLine(T);

  }
  }
  }

ارسال یک پاسخ