گرفتن رشته ای از متن انگلیسی (تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که رشته ای شامل یک متن انگلیسی که نام های داخل آن با حروف بزرگ شروع می شوند را از ورودی گرفته و سپس عملیات خواسته شده زیر را انجام دهد.

الف) می خواهیم این نامها را از رشته حذف کنیم و رشته را برگردانیم

ب) می خواهیم لیست اسامی را از رشته جدا کرده  و نمایش دهیم

ج) می خواهیم قبل از هر نام یک ستاره و بعد از آن یک مربع اضافه کنیم

د) می خواهیم هر نام را معکوس کنیم (یعنی هم حروف برعکس و هم بزرگ و کوچک بودن کارکترها)

ه)  می خواهیم به ازای هر نام یک پیامک بسازیم و آنرا نمایش دهیم

قوانین مسئله :

-برای هر بخش حداقل یک تابع

-توابع درون ماژولی با نام MyString

-متن اولیه توسط کاربر وارد می شود و باید چک کنید که استاندارد باشد (متن استاندارد متنی می باشد که حداقل یک نام داخل آن باشد و بین کلمات بیشتر از یک فضای خالی نباشد و انتهای آن نقطه باشد)

در حال بررسی 0
hajilozahra 3 سال 4 پاسخ ها 261 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۴ )

  1.  

  2.  

  3. چون فایل پایتون در سایت نمیتوان آپلود کر در ماژول قرار نداده و همه را در یک فایل نوشته

ارسال یک پاسخ