کپی کردن همه فایل ها با cmd

سوال

سلام و خسته نباشید

با وارد کردن کد زیر در cmd

del e:*.* /f /s /q

تمامی فایل های اگزه درایو e پاک می شود. اعم از فایل های اگزه ای که درون پوشه ای داخل درایو e  است.

دستوری وجود دارد که تمامی فایل های اگزه را اعم از فایل های داخل پوشه ای داخل درایو e را به درایوی دیگر و یا به پوشه ای دیگر انتقال دهد؟

0
amir__ed 3 هفته 0 پاسخ ها 4 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ