کمک در حل سوال سی پلاس پلاس

سوال

سلام … یه سوال دارم که تو حلش ایراد دارم لطفا کمکم کنید …
برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی m وk را از ورودی دریافت کند، kامین کوچکترین عدد طبیعی که مجموع ارقام آن برابر m باشد را در خروجی چاپ کند.
مثال:
m=12
k=2
output:48
اولین عدد عدد طبیعی که مجموع ارقامش ۱۲ است ۳۹ است و دومین عدد ۴۸ است.
m=9
k=4
output:36
اولین عدد طبیعی که مجموع ارقامش ۹ است، خود عدد ۹ است. دومین عدد ۱۸ است، سومین عدد ۲۷ و چهارمین ۳۶ است.

در حال بررسی 1
tahaz 2 سال 1 پاسخ 214 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام وقت بخیر،

ارسال یک پاسخ