کمک در تکمیل پروژه انتخاب واحد دانشگاه

سوال

 

تکمیل نمونه پروژه انتخاب واحد دانشگاه با اضافه کردن قابلیت های زیر
– اضافه کردن موارد انتخاب واحد در سیستم آموزش توسط کارمند آموزش
– ذخیره و بازیابی اطلاعات اضافه شده توسط کارمند آموزش با استفاده از فایل
– اعمال تغییرات لازم جهت به روز رسانی کاهش/افزایش ظرفیت دروس بعد از انجام فرایند اضافه یا کم کردن واحد توسط دانشجو

0
سرو 2 هفته 0 پاسخ ها 20 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ