کلیات چند جمله ای

سوال

تابعی بنویسید که کلیهٔ چندجمله‌ای‌هایی را که می‌توان با استفاده از گذاشتن + و – یا حتی هیچ اپراتوری بین اعداد ۱ تا ۹ (دقیقاً به همین ترتیب) ساخت به طوری که مجموع آن‌ها ۱۰۰ شود. به طور مثال داریم:

۱ + ۲ + ۳۴ – ۵ + ۶۷ – ۸ + ۹ = ۱۰۰

0
FarzadRasolinia 5 ماه 0 پاسخ ها 63 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ