کلاسی از دانشجویان که دارای شماره دانشجویی و نام و نمره ۵ درس (حداقل برای ۱۰ دانشجو)

سوال

اطلاعات از ورودی خوانده و قابل نمایش باشد

امکان محاسبه معدل

بالاترین و کمترین نمره

مرتب سازی بر اساس نام


ضمیمه ها
1
SHianloo 1 سال 0 پاسخ ها 205 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ