کد این برنامه به زبان سی پلاس پلاس

سوال

جدول ضرب گنده

برنامه‌ای بنویسید که با گرفتن n از ورودی جدول ضرب از ۱ تا n را چاپ کند.

ورودی

در تنها سطر ورودی عدد n آمده است.n بزرگترمساوی یک تا کوچک مساوی ۱۰۰

خروجی

خروجی باید شامل n سطر باشد و در این n سطر باید جدول ضرب را تا عدد n چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

خروجی نمونه ۱

ورودی نمونه ۲

خروجی نمونه ۲

در حال بررسی 0
ذوالفقار 4 ماه 0 پاسخ ها 152 دیده شده 0

پاسخ ها ( نه )

ارسال یک پاسخ