کدی که برای واکشی منو از دیتا بیس نوشتم به درستی کار نمیکند

سوال

سلام خوب هستین مهندسا

از بین برنامه نویس هاتون کسی میتونه مشکل من رو حل کنه ؟؟؟؟
@foreach (var item in Model)
{
if (item.ParentGroupId == null && item.Isparent == null)
{
<li class=”list-item”>
<a class=”nav-link” href=”/Group/@item.CommodityGroupId/@item.GroupTitle.Replace(” “, “-“)”>
@item.GroupTitle
</a>
</li>
}
else if (item.Isparent == 1)
{
var gid = item.CommodityGroupId;
var childitem = Model.Where(t => t.ParentGroupId == gid);
<li class=”list-item list-item-has-children mega-menu mega-menu-col-5″>
<a class=”nav-link” href=”/Group/@item.CommodityGroupId/@item.GroupTitle.Replace(” “, “-“)”>@item.GroupTitle</a>
<ul class=”sub-menu nav”>
<li class=”list-item list-item-has-children”>
<ul class=”sub-menu nav”>
@foreach (var item2 in childitem)
{
<li class=”list-item”>
<a class=”nav-link” href=”/Group/@item2.CommodityGroupId/@item.GroupTitle.Replace(” “, “-“)”>
@item2.GroupTitle
</a>
</li>
}
</ul>
</li>

</ul>
</li>
}
}

{</ul>

این کد درست کار میکنه و منوی سایت من رو میاره
ولی ….
قسمت sub menu یدون <li> </li>  خالی برمی گردونه

0
rezarst2012 2 سال 0 پاسخ ها 194 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ