پاسخ ( ۱ )

  1. این متد فقط یک query میسازه ولی به دیتابیس ارسال نمیکنه تا موقعی که از یکی از متدهای Tolist,ToArray,FirsOrDefault, .. استفاده نشه تبدیل به یک query واقعی نمیشه.یعنی ااستفاده از این متدها باعث میشه که کوری از دیتابیس اجرا میشود

ارسال یک پاسخ