چگونه فایل برای دانلود بگذاریم

سوال

میخواستم بدونم که چگونه میتونم درون سایت خودم فایل برای دانلود بگذارم؟

و چگونه میتوانم برای آنها فیلتر بگذارم؟

0
Unknown 1 سال 0 پاسخ ها 66 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ