چند سال، چند ماه، چند روز، چند ساعت، چند دقیقه، چند ثانیه

سوال

برنامه ای بنوویسید که سال تولد کاربر و سال فعلی را از ورودی خوانده، سپس مشخص کند که او  چند سال، چند ماه، چند روز، چند ساعت، چند دقیقه و چند ثانیه عمر کرده است.

با تشکر

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 5 ماه 1 پاسخ 75 دیده شده 6

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ