چاپ مغلوب عدد

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی از ورودی گرفته در صورتی که رقم پر ارزش و کم ارزش برابر باشد خود عدد در غیر این صورت مغلوب عدد چاپ شود

در حال بررسی 0
بهاره 3 ماه 1 پاسخ 43 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

  1.               n=int(input(“Please Enter a Number:”))
                                       :if n>=100 and n<=999
    print(f”{(n%10)}{((n//10)%10)}{(n//100)}”)
                                                                   :else
                                                 print(“Error”)

ارسال یک پاسخ