چاپ مثلث خیام پاسکال (تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت به عنوان تعداد سطر از کاربر گرفته و توسط یک تابع مثلث خیام پاسکال را برای آن چاپ کند.(مثلا برای عدد ۶ مثلث به شکل زیر می شود) 

 

در حال بررسی 1
hajilozahra 3 سال 7 پاسخ ها 9304 دیده شده 2

پاسخ ها ( ۷ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6. def pascaltriangle(n):
      list1=[]
      for i in range(n):
          list1.append([1]*(i+1))


      for i in range(2,n):  
          for j in range(1,i)  :
              list1[i][j]=list1[i1][j1]+list1[i1][j]
              
      return list1        
  num=int(input(“Enter Number: “))
  x=pascaltriangle(num)
  for i in x:
      print(i)

 7.  

ارسال یک پاسخ