چاپ شکل زیر در خروجی

سوال

برنامه ای که شکل زیر را درخروجی نمایش دهد:
۱
۱  ۲
۱  ۲  ۳  ۴
۱  ۲  ۳  ۴  ۵
۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶
۱  ۲  ۳  ۴  ۵
۱  ۲  ۳  ۴
۱  ۲  ۳
۱  ۲
۱

حل شده 0
SaraAh 2 سال 3 پاسخ ها 165 دیده شده 3

پاسخ ها ( ۳ )

  1. ممنون از سوال خوبتون

  2. بهترین پاسخ
  3.  

ارسال یک پاسخ