پاسخ ها ( ۱۵ )

 1.  

 2.  

  بهترین پاسخ
 3. (‘*’)print
  (‘* *’)print
  (‘* * *’)print
  (‘* * * *’)print

  • (‘* * * * *’)print
 4.  

 5.  

 6.  

 7. در تصویر پیوست شده دو راه برای حل این مسئله نوشته شده است

 8.  

 9.  

 10.  

ارسال یک پاسخ