چاپ اعداد زوج بین ۱ الی ۲۰ بصورت نزولی و اعداد فرد بصورت صعودی با یک for

سوال

چاپ اعداد زوج بین ۱ الی ۲۰ بصورت نزولی و اعداد فرد بصورت صعودی با یک for

در حال بررسی 0
hamid7576 7 ماه 1 پاسخ 217 دیده شده 2

پاسخ ( ۱ )

  1.  

  2.  

  3.  

ارسال یک پاسخ