پرس و جو روی داده های json (تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

فایل JSON پیوست شده به سوال را مشاهده نماید، سپس برنامه ای بنویسید که به پرس و جوهای زیر پاسخ دهد.

فایل JSON پیوست : sample1

الف) نام و نام خانوادگی تمام افرادی که سن آنها بین ۲۰ تا ۴۰ سال می باشد

ب) نام، نام خانوادگی، و معدل افرادی که متاهل می باشند.

ج) نام و نام خانوادگی سه نفر اول از نظر معدل.

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 4 پاسخ ها 364 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۴ )

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

ارسال یک پاسخ