پردازش تصویر

سوال

for (int y = 0; y < image.rows; y++) {
for (int x = 0; x < image.cols; x++) {
for (int c = 0; c < image.channels(); c++) {
new_image.at(y, x)[c] =
saturate_cast(alpha * image.at(y, x)[c] + beta);

سلام وقت بخیر
لطفا درمورد حلفه های فور موجود دراین کد توضیح دهید

0
m-kamali 5 ماه 0 پاسخ ها 51 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ