پایتون

سوال

با زبان پایتون برنامه ای بنویسید که در ابتدا تعداد درس های یک دانشجو و تعداد واحد هر درس و نمره هر درس را دریافت نماید و معدل دانشجو را محاسبه کند.

در حال بررسی 0
MahdiYYY 2 سال 1 پاسخ 184 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ