پایتون

سوال

برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را دریافت کند و یک مثلث قایم ازاویه از ستاره ها در خروجی چاپ کند، بطوریکه n تعداد سطر های مثلث باشد. جهت مثلث به این صورت باشد: 📐

در حال بررسی 0
آنتا 4 ماه 2 پاسخ ها 104 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. row = (int(input(‘Enter your row number : ‘)))
    for i in range(1,row+1):
        print(‘*’*i)

  2.  

  3.  

ارسال یک پاسخ