پاسخ به سوال مطابق دو جدول پیوست شده

سوال

با سلام

لطفا بنده را در پاسخ به این  سوال ها راهنمایی فرمایید:

۱- لیست واحد ها به همراه تعداد سمت های آنها در ستون دوم

۲- لیست واحد هایی که بیشتر از دو سمت در آنها تعریف شده است

۳- لیست واحدهایی که سمت ندارند.


ضمیمه ها

ضمیمه ها
0
sara1400 1 سال 0 پاسخ ها 122 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ