ویژال استدیو کد

سوال

بعد از اپدیت کردن ویژال استدیو کدم حرف “ک” فارسی رو نمیتونم تایپ کنم بصورت” ; “(سمی کالن) فقط میوفته لطفا راهنمایی کنید ممنون

0
ترانه 2 هفته 0 پاسخ ها 7 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ