پاسخ ها ( ۲ )

 1. *args ,**kwargs

  سلام برای اینکه توابع در پایتون مقدار محدودی نداشته باشند و بتوانیم هرچقدر که میخواهیم ورودی بدهیم به صورت زیر عمل میکنیم..

  *args بیان گر این است که تعداد ورودی مشخص نیست و هر تعدادی میتواند باشد
  **kwargs برای به یاد داشتن برچسب یا بهتر بگویم نام متغیری که مقدار را داده استفاده میشود بیشتر استفاده اش برای زمانی است که با دیکشنری کار دارید پس میتونید ننویسیدش ؛ و این رو هم بگم ک نام دیگری هم به جز args , kwargs میتوان استفاده کرد ولی اینها رایج تر و معمول ترند.

 2. ls = []
  while True:
  ls.append(input())

ارسال یک پاسخ