نگه داشتن قسمت صحیح و یک رقم اعشار

سوال

یک برنامه دارم که توش یه دو تا عدد به صورت راندم انتخاب میشن. حاصل تقسیم این دو ممکنه مختوم نباشه به خاطر همین می خوام چه مختوم باشه چه نباشه عدد صحیح و یک رقم اعشار رو نگه داره چطوری میشه همچین کاری کرد ؟

در حال بررسی 0
Parsa samareh 5 ماه 1 پاسخ 70 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. fir_num = input(‘ First num’)
    sec_num = input(‘Second’)
    x = str(fir_num/sec_num)
    print(x.split(‘.’)[0]+’.’+x.split(‘.’)[1][0])

    روش هایه دیگه ای هم فک کنم باشه ولی این به ذهنم رسید الان

ارسال یک پاسخ