نگه داشتن قسمت صحیح و یک رقم اعشار

سوال

یک برنامه دارم که توش یه دو تا عدد به صورت راندم انتخاب میشن. حاصل تقسیم این دو ممکنه مختوم نباشه به خاطر همین می خوام چه مختوم باشه چه نباشه عدد صحیح و یک رقم اعشار رو نگه داره چطوری میشه همچین کاری کرد ؟

0
Parsa samareh 2 ماه 0 پاسخ ها 29 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ