نگهداری موجودی صندوق (تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که مبالغ دریافتی از مشتریان یک فروشگاه را دریافت کرده و موجودی صندوق فروشگاه را در هر لحظه نگهداری کند. (پیشنهاد : به کمک itertools) 

(مثلا : اگر مبالغ دریافتی به ترتیب ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ باشد لیست موجودی برابر ۳۰۰۰ و ۸۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ می باشد)

در حال بررسی 0
hajilozahra 3 سال 5 پاسخ ها 266 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۵ )

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5. در همان حلقه for که مبلغ وارد میشد لیست جمع موجودی صندوق را قرار داده ام که به صورت آنی موجودی را به ما بدهد

ارسال یک پاسخ