پاسخ ها ( ۴ )

 1. سلام از نوع داده long برای اعداد بزرگ short اعداد کوچک استفاده کنید

 2. سلام از long برای اعداد صحیح استفاده کنید

 3. سلام
  شاید بهتر باشه ورودی رو به عنوان string دریافت کنید و بعد هر جا که لازم بود type cast رو انجام بدید و یا حتی به صورت رشته اون رو پردازش کنید چون ابزارهای خیلی زیادی در دسترس هست برای کار با رشته ها

 4. سلام دوست عزیز

  ببینید در بازه های مختلف عددی دیتا تایپ های مختلفی هم وجود داره :

  sbyte :  -۱۲۷ to 127

  byte : 0 to 255

  short : -32,768  to  ۳۲,۷۶۷

  ushort : 0 to 65,535

  int : -2,147,483,648  to  ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷      بازه مورد نظر شما بر اساس تعداد رقم هایی که لحاظ کردید

  uint : 0  to 4,294,967,295

  long : -9,223,372,036,854,775,808  to  ۹,۲۲۳,۳۷۲,۰۳۶,۸۵۴,۷۷۵,۸۰۷

  ulong :  ۰  to  ۱۸,۴۴۶,۷۴۴,۰۷۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵

   

  اینها یک سری از نوع های عددی هستند (البته اعداد صحیح وچون برای اعداد اعشاری و دیگر نوع های عددی ما نوع های دیگری رو باید لحاظ کنیم) ولی نوع عددی مدنظر شما نوع (integer) int  میباشد

  موفق باشید

   

ارسال یک پاسخ