نمرات ۲۰ کلاس

سوال

برنامه ای بنویسید که با دریافت ده نمره از کاربر .نمرات ۲۰ را ازمیان لیست نمرات یک کلاس پیدا کند و اعلام کند مربوط به نفر چندمین لیست است.(اگر چند نمره بیست وجود داشت شماره کلاسی هر چند نفر را چاپ کند.

در حال بررسی 2
fatemeh chahardoly 4 سال 9 پاسخ ها 603 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۹ )

 1.  

 2. List list = new List();
  int j = 1;
  int key = 20;
  for (int i = 0; i < ۲۰; i++)
  {
  Console.WriteLine("enter number");
  double num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  list.Add(num);
  }
  foreach (var item in list)
  {
  if (item==key)
  {
  Console.WriteLine("student{0}nummber20",j);
  }

 3. اصلاح شده

   

 4. سلام

   

 5.  

 6.  

ارسال یک پاسخ