نمایش مبنای ۲ عدد صحیح

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت و سپس تعداد یک ها و صفر ها را در نمایش مبنای ۲ ان شمرده و و تعداد ان ها و درصد هر یک را چاپ کند.

در حال بررسی 0
09055686918 2 سال 1 پاسخ 144 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ