نصب نشدن gradle

سوال

سلام خسته نباشید توی راه اندازی اندروید استودیو برای نصب gradle به مشکلی بر خوردم

در نصب انلاین گریدل ، ورژن ۷٫۴ دانلود و اکستراکت میشود اما اندروید استودیو به دنبال گریدل ۷٫۳٫۱ میگرده.

در نصب افلاین هم به فایل ورژن ۷٫۳٫۱ توجهی نمی کند و باز هم همان ورژن ۷٫۴ را دانلود کرده و ارور قبل را میدهد.

متن کامل ارور :

Build file ‘C:UsersSabzRayanehAndroidStudioProjectsTicTacToebuild.gradle’ line: 3

Plugin [id: ‘com.android.application’, version: ‘7.3.1’, apply: false] was not found in any of the following sources:

* Try:
> Run with –info or –debug option to get more log output.
> Run with –scan to get full insights.

* Exception is:
org.gradle.api.plugins.UnknownPluginException: Plugin [id: ‘com.android.application’, version: ‘7.3.1’, apply: false] was not found in any of the following sources:

– Gradle Core Plugins (plugin is not in ‘org.gradle’ namespace)
– Plugin Repositories (could not resolve plugin artifact ‘com.android.application:com.android.application.gradle.plugin:7.3.1’)
Searched in the following repositories:
Gradle Central Plugin Repository
Google

در حال بررسی 0
mahdi bijari 2 سال 1 پاسخ 988 دیده شده 5

پاسخ ( ۱ )

  1. یکبار برنامه رو پاک کن دوباره نصب کن .

    من کردم درست شد

ارسال یک پاسخ