نصب اولیه eclipce روی مک m1

سوال

سلام. بعد نصب eclipce روی مک m1 این ارور میاد. چیکارش کنم؟
The JVM shared library “/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-19.jdk/Contents/Home/bin/../lib/server/libjvm.dylib”
does not contain the JNI_CreateJavaVM symbol.

0
amirheidari 2 ماه 0 پاسخ ها 73 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ