نحوه پیدا کردن فایل اجرایی

سوال

سلام دوستان فایل اجرایی این برنامه را چگونه اجراش کنم یعنی چطوری برنامه اش اجرا میشه؟

فایل از githubهست و درباره تشخیص چهره هست و در چه برنامه ای اجرا میشه؟

0
fhmohebbi1997 2 هفته 0 پاسخ ها 16 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ